تنها شهر ساحلی استانبول

تاما گروپ نشان کیفیت !

قصرهای صدف
قصرهای صدف که در قلب دنیزستانبول در حال افزایش هستند
اطلاعات بیشتر

آپارتمان با قیمت مناسب
آپارتمانها با قیمت مناسب در تامارا موجود می باشد
اطلاعات بیشتر

ویلای ایده آل
تعریف "ویلا ایده آل" با خانه های مارینا زنده می شود ...
اطلاعات بیشتر

بگذارید هرج و مرج شهر در شهر بماند. برای زندگی آرام و بی همتای خود در دنیز استانبول جای خود را بگیرید.

زندگی با تامارا گروپ

پروژه های تامارا گروپ

ما را به راحتی بیابید

آدرس دفتر تامارا گروپ ....

آدرس :آنکارا چانکایا تونالی حیلمی باربارس محله سی

 

Tell: 05531111010